Syphilis 101: Kahulugan, Sanhi, Sintomas at Paggamot

Syphilis

Ang Syphilis ay isang impeksiyong bacterial na nakukuha sa pakikipagtalik na depende sa tindi, na saklaw depende sa kalubhaan. Ang pag-diagnose at paggamot ng syphilis nang maaga ay susi sa pag-iwas sa mga komplikasyon.

Ano ang syphilis?

Ang Syphilis ay isang sexually transmitted infection (STI) na dulot ng bacteria na tinatawag na Treponema pallidum. Ang sakit ay karaniwang nagsisimula bilang isang walang sakit na sugat––karaniwan ay sa maselang bahagi ng katawan o bibig––ngunit maaaring maging mapanganib na mga sintomas kung hindi magamot kaagad. Maaari kang makakuha ng syphilis mula sa isang nahawaang tao sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa alinman sa mga sugat na ito sa panahon ng oral, vaginal, o anal sex.

Pag iwas sa syphilis transmission

Ang syphilis ay kumakalat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa malapit na balat-sa-balat na pakikipag-ugnayan sa isang taong nahawahan, na nagpapahintulot sa bakterya na makapasok sa katawan sa pamamagitan ng maliliit na hiwa sa katawan. Tulad ng anumang STI, ang paggamit ng isang hadlang na paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis, tulad ng condom, ay lubos na nakakabawas sa panganib na magkaroon ng syphilis. Bagama’t hindi gaanong karaniwan, ang syphilis ay maaari ding kumalat sa pamamagitan ng iba pang mga gawain tulad ng paghalik, dahil ang mga taong may impeksyon ay maaaring may mga sugat sa bibig. Ang pinaka-maaasahang paraan upang maiwasan ang syphilis––at iba pang uri ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik––ay ang regular na magpasuri at hikayatin ang iyong kapareha na gawin din ito.

Paglala ng sakit at sintomas

Karaniwang nabubuo ang syphilis sa mga sumusunod na yugto:

  1. Karaniwang nagsisimula ang syphilis bilang isang maliit na sugat sa lugar kung saan pumasok ang bacteria sa iyong katawan. Habang ang karamihan sa mga taong nahawaan ng syphilis ay nagkakaroon lamang ng isang sugat, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng ilan.
  2. Matapos magsimulang maghilom ang sugat, maaari kang makaranas ng pantal na maaaring tumubo upang matakpan ang iyong buong katawan. Ang pantal na ito ay kadalasang hindi makati at maaaring may kasamang parang kulugo na mga sugat sa iyong bibig o bahagi ng ari.
  3. Kung hindi ka ginagamot para sa syphilis, lilipat ang sakit sa nakatagong (latent) na yugto, kapag wala kang mga sintomas. Hindi ito nangangahulugan na ang impeksyon ay nalutas na. Kapag hindi naagapan, ang sakit ay maaaring umunlad sa huling yugto, na maaaring magdulot ng malubha at nakamamatay na mga sintomas.
  4. Sa huling yugto, ang sakit ay maaaring makapinsala sa mahahalagang bahagi ng katawan tulad ng utak, atay, at puso. Ang mga problemang ito ay maaaring mangyari maraming taon pagkatapos makuha ang sakit.

Mahalagang tandaan na ang mga sintomas ay hindi palaging nangyayari sa parehong pagkakasunud-sunod at ang mga yugto ng sakit ay maaaring mag-overlap. Bilang karagdagan, ang syphilis ay maaaring manatiling asymptomatic sa loob ng ilang buwan o kahit na taon pagkatapos ng pagkakalantad. Kung hindi ginagamot, ang syphilis ay maaaring umunlad sa mga seryosong sintomas. Kung pinaghihinalaan mo na maaaring nalantad ka sa syphilis, napakahalaga na magpasuri ka kaagad upang maiwasan ang anumang mga komplikasyon at limitahan ang karagdagang paghahatid.

Ano ang dapat kong gawin kung sa tingin ko meron akong syphilis? 

Ang maagang pagsusuri at paggamot ay mahalaga upang matiyak na hindi lumala ang iyong mga sintomas. Kung sa tingin mo ay mayroon kang syphilis, dapat kang makipag-ugnayan sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa lalong madaling panahon.

Share this article:

Latest Posts

Subscribe to our blog for our latest updates