Sexual Health Information In The Philippines

Learn about a wide range of topics relating to menstrual, fertility, sexual and reproductive health and keep up to date with the latest developments through our blog

Latest Posts

Category: Sexual Health

Paano Panatilihin ang Isang Malusog na Vagina: Mga Dapat At Hindi Dapat Sa Vaginal Health
Ang pagpapanatili ng magandang vaginal health ay maaaring mag-ambag ng positibo sa iyong pangkalahatang...
by Ease Editorial Team
Ano ang pagkakaiba ng Vulva at ng Vagina
Vulva or vagina?Ang terminong "vagina" ay kadalasang ginagamit upang tumukoy sa buong rehiyon ng ari...
by Ease Editorial Team
3 Bagay na Dapat Mong Malaman Tungkol sa Vaginal pH: Ano ang Ginagawa Nito, Bakit Ito Mahalaga, Paano Ito Panatilihin
Ano ang vaginal pH?Una sa lahat, ang pH ay isang sukatan kung gaano ka acidic o alkaline ang isang substance....
by Ease Editorial Team
Syphilis 101: Kahulugan, Sanhi, Sintomas at Paggamot
Ang Syphilis ay isang impeksiyong bacterial na nakukuha sa pakikipagtalik na depende sa tindi, na saklaw...
by Ease Editorial Team
Genital Herpes 101: Kahulugan, Sanhi, Sintomas at Paggamot
Ano ang genital herpes?Ang genital herpes ay isang sexually transmitted infection (STI) na dulot ng isang...
by Ease Editorial Team

Subscribe to our blog for our latest updates

Hello! You’re visiting PH site from Singapore. Would you like to go back to the SG site?